Lokacije

Prodaja ulaznica


15-26. svibnja: KIC, Preradovićeva 5, II. kat.
27. svibnja - 4. lipnja: Teatar &TD, Savska cesta 25.

Više informacija: ovdje.Predstave


Teatar &TD

Savska cesta 25, Zagreb
itd.sczg.hr
Google map


DK Gavella

Frankopanska 8-10, Zagreb
www.gavella.hr
Google map


Muzej suvremene umjetnosti

Avenija Dubrovnik 17, Zagreb
www.msu.hr
Google map


Histrionski dom

Ilica 90, Zagreb
www.histrion.hr
Google map


Art Kino Grič

Jurišićeva 6, Zagreb
www.artkinogric.hr
Google map


Radionice


Liberdance

Jurišićeva 7 Zagreb
www.liberdance.hr
Google map


Zagrebački plesni centar

Ilica 10, Zagreb
www.zagrebackiplesnicentar.hr
Google map