O festivalu

Tjedan suvremenog plesa međunarodni je festival u Hrvatskoj s najduljom tradicijom te jedan od najvećih u regiji na temu suvremenog plesa. Višeslojno je integriran u europske i svjetske tokove te je bitno pridonio prisutnosti hrvatskih plesnih umjetnika na međunarodnoj plesnoj sceni.
Tijekom 34 godine postojanja festival je predstavio preko 700 svjetski afirmiranih skupina te se danas ubraja u najveće festivale suvremenog pleas u Europi. Festival je (ko)producirao i promovirao više generacija hrvatskih autora i skupina te podupro njihovu integraciju na međunarodnoj sceni.

Festival je 1981. pokrenula Mirna Žagar, koja i danas rukovodi programom festivala u funkciji umjetničke ravnateljice.

Festival organizira Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP), neprofitna organizacija u kulturi, višeslojno integrirana u europsku plesnu scenu i suorganizator nekoliko europskih projekata koji unapređuju poziciju suvremenog plesa i međunarodnu kulturnu suradnju u Europi, ali i šire.
(danceincroatia.com).

2017.g. Europska asocijacija Festivala nagradila je Tjedan suvremenog plesa sa priznanjem EFFE Label (European Festivals for Europe) a koju podupire Europska Komisija. Međunorodni žiri je razmotrio ne samo umjetničku kvalitetu festivala i njegov program, već je uzeo u razmatanje i našu posvećenost većoj društvenoj inkluzivnosti, kao i širi kontekst naših sustava vrijednosti u odnosu na društvene, političke i druge pan Europske vrijednosti.

Festivalski tim (34.TSP):

Umjetnička direktorica
Mirna Žagar

Producent
Ivan H. Mrdjen

Asistentica producenta
Tena Bošnjaković

Odnosi s javnošću i protokol
Nina Kunek

Graphic design & web development
Valentina Toth

Administrativna potpora
Nada Žagar

Tehnički direktor
Bojan Gagić

Tehnika
Ivan Bauk
Ognjen Puhovac
Mario Vnučec

Blagajna
Katica Bošnjaković
Iva Richtermoc
Ela Jarni

Logistika
Antonio Gabelić
Velimir Pantlik