07. 06. u 21.00h, Zagrebački plesni centar. NEVER ALLone - Matea Bilosnić
10. 06. u 20.00h, Zagrebački plesni centar. ARMS THAT NEVER KNEW ME - Milan Tomašik, Charlie Brittain (SI/UK)
11. i 12. 06. u 20.00h, Zagrebački plesni centar. VIS MOTRIX - Cocoon Dance (D)
12. 06. u 20.30h, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka. GENTLE UNICORN - Chiara Bersani (I). U suradnji sa Festivalom Inkluzivne Scene Riijeka.
13. 06. 20.00h, Zagrebački plesni centar, CHOREOMANIACS | Tangaj Collective (RO)
14. 06. u 20.00h, Zagrebački plesni centar. O FUTURO É ANCESTRAL - Sinequanon Arts (FR). Gostovanje je realizirano u suradnji sa Festivalom Perforacije, Udruga Domino